Informace pro žáky 9. tříd

Aktuální informace

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy a odkazy na dokumenty k přijímacímu
řízení, které jsou k nalezení na www.jmskoly.cz<http://www.jmskoly.cz>.

Upozornění - obory , které začínají kódem 82, tzn. umělecké a se zaměřením na sport platí stará pravidla, tzn 2 přihlášky papírovou formou jako postaru.

S novým systémem se na střední školu dostane v prvním kole až 90 procent dětí, říká ředitel Cermatu

www.prihlaskynastredni.cz

Vyhláška č. 671/2004 o přijímacím řízení na SŠ
Poslední odkaz je na přehled oborů a středních škol, kde mohou žáci získat stipendia.
Odkazy z portálu jmskoly:
http://www.jmskoly.cz/l/obory/ss
http://www.atlasskolstvi.cz/
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
Užitečné adresy pro vyhledávání informací pro volbu povolání:

www.uradprace.cz (portál Ministerstva práce a sociálních věcí)
www.mpsv.cz (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
www.msmt.cz (Ministerstvo školství)
www.jmskoly.cz (školský portál Jm kraje)
www.infoabsolvent.cz (informace k volbě povolání, uplatnění absolventů škol, videoukázky profesí atd.)
www.gwo.cz (Průvodce světem povolání)
www.atlasskolstvi.cz (celostátní databáze středních škol, VOŠ, JŠ, VŠ)
www.budoucnostprofesi.cz (situace na trhu práce, vývoj v jednotlivých odvětvích)
www.scio.cz (testy k přijímacím zkouškám)
www.narodni-kvalifikace.cz (celostátně uznávané kvalifikace)
www.nsp.cz (národní soustava povolání)
www.vstupnatrhprace.cz (volba povolání, profesní poradenství)
www.nuv.cz (Národní ústav vzdělávání)
www.nvf.cz (kariérové poradenství, trh práce)
www.vychova-vzdelavani.cz (pro výchovné poradce)
www.vzdelavanivsem.cz (kariérové poradenství, kurzy)
www.cermat.cz (ukázky přijímacích testů ro žáky 5., 7. a 9. tříd)