Plán práce

  

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach , telefon + 420 541 230 342 , + 420736607573

IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100    www.zskj.cz    .mach@gmail.com

 __________________________________________________________________________

                        PLÁN PRÁCE LEDEN 2023

1.1.             Hezký, zdravý a rozzářený rok 2023 Vám všem přeji.

2.1.              Samostudium                                                              

3.1.             Zahájení docházky

                  Bioskop 7.B                                                                                                                      LH

                 Porada velká přestávka G.Kučerová – R.Mach

4.1.            Seminář (Benešová, Buterinová, Šejblová, Kučerová, Horák, Moučka) ČV

5.1.            Seminář (Benešová, Buterinová, Šejblová, Kučerová, Horák, Moučka) ČV  
6.1.            Seminář (Benešová, Buterinová, Šejblová, Kučerová, Horák, Moučka) ČV

7.1.           Seminář (Benešová, Buterinová, Šejblová, Kučerová,) ČV

                  ZŠvP 8. a 9.ročník Kučerová a instruktoři

8.1.           Seminář (Benešová, Buterinová, Šejblová,) ČV

9.1.           Spojení tříd 7.B a 8.C (rozvrh dle 7.B – látka upevňování učiva) do 12.1. včetně

                 Porada ekonomicko hospodářská Velká přestávka (Kováčiková, Homolová, Barták, Mach)

                 Divadlo Polárka 8.B                                                                                                      IH, VS

10.1.          Seznámení třídních učitelů 4. a 5. tříd s testováním žáků systémem INVENIO (diagnostika nadaných žáků pomocí PC her) - třídní učitelé seznámení s testováním o velké přestávce v jídelně a domluva na dalších krocích a termínu testování                                                                                                     TŠ

11.1.            Hospitace 1.ročníky                                                                                                           RM

12.1.            návrat LVK G.Kučerová                                                                     

13.1.            Zkrácená výuka 4. a 5. hodina (první/druhý stupeň) presidentské volby I                                        JB                             

14.1.           prezidentské volby I                                                                                                                         JB                                             

16.1.            Mahenovo divadlo 9.A a 9.B.                                                                                                             MT

                  Kurzu- metoda FIE                                                                                                           TŠ

18.1.             Hospitace 2.ročníky                                                                                                           RM

                    Bioskop 7.C                                                                                                                      LH

19.1.              Třídní schůzky – konzultace od 16,31 – 18,01

20.1.              Porada ekonomicko hospodářská Velká přestávka (Kováčiková, Homolová, Barták, Mach)

25.1.              Hospitace 3.ročníky                                                                                                          RM

                     Den otevřených dveří 16,30 (Malí, velcí, chlupatí …..)                                                                          JS, PS                                                                              

26.1.               Pololetní porada 13.00 1.stupeň – výuka končí 12,35

                      Pololetní porada 14,00 2.stupeň – výuka končí 13,20

27.1.                Zkrácená výuka 4. a 5. hodina (první/druhý stupeň) presidentské volby II                                      JB                           
28.1.                prezidentské volby II                                                                                                                       JB                                           

30.1.                Poučení o bezpečnosti Edookit                                                                                              EA

31.1.                Vydávání výpisu z vysvědčení – poslední hodina dopolední výuky (třídní)

                        Podklady pro mzdy prosím….všechny J

  1.2.                Výuka dle rozvrhu

                        Hospitace 4.ročníky                                                                                                           RM

  2.2.                Výuka dle rozvrhu

  3.2.                Pololetní prázdniny      

 

„Nemysleme si, že je moudré nedospět …. ale je to dřina.“           Sir Michael Philip Jagger
Richard Mach

      

 

Vstup pro administraci: http://www.zskj.cz/admin/login/?next=/admin/

Vstup na e-mail: https://www.gmail.com
Hlášení problémů: https://zskj.freeip.cz/

Vstup do informačního systému pro učitele https://zskj-login.edookit.net/#


Autodoprava Hliněnský

Bedřich Hliněnský
Autobusová doprava
Šikulova 1366
666 02 Předklášteří

Tel./fax.: 549 418 372 
Mobil: 602 894 539  
e-mail: b.hlinensky@seznam.cz 
http: www.hlinensky.cz

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace