Plán práce

  

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach , telefon + 420 541 230 342 , + 420736607573

IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100    www.zskj.cz      rm.mach@gmail.com

 

PLÁN PRÁCE LEDEN 2022                                                                                

3.1.      Testování                                                                                 

5.1.      1. lekce – Veselá školička                                                                                                       Šu, Pro

            Seminář                                                                                         Koš.,Rot.,Špu.,Stoš., Plesk.Mouč.       

6.1.      Návštěva PPP Brno 2.B, 8.C                                                                                               Sva,Hom 

            Testování

            Seminář                                                                                         Koš.,Rot.,Špu.,Stoš., Plesk.Mouč.       

7.1.      Seminář                                                                                         Koš.,Rot.,Špu.,Stoš., Plesk.Mouč.       

8.1.      LVK Ramzová 6.C a 7.D -  odjezd                                                                     Svob,Šťa,Ma,Ma,Šu,    

9.1.      LVK Karlov 8. a 9. třída - odjezd                                                                 Hor, Kuč, Hej, Váv, Špu

10.1.    Testování

11.1.    Školská komise 17,00                                                                                                                 Mi, Alt,

12.1.    2. lekce – Veselá školička                                                                                                           Šu, Pro

13.1.    LVK 8. a 9. třída - návrat                                                                                Hor, Kuč, Hej, Váv, Špu,

            Testování                                                                                                                    

15.1.    LVK 6.C a 7.D -  návrat                                                                                     Svob,Šťa,Ma,Ma,Šu,

17.1.    Testování

19.1.    3.lekce – Veselá školička                                                                                                          Šu, Pro

20.1.    Pololetní porada 14.00 hod všichni– výuka končí 13,20 hod, jídelna                                                                                    

26.1.    4. lekce – Veselá školička                                                                                                       Šu, Pro

27.1.    Výkazy práce za leden (při pozdním odevzdání máme potom komplikaci se zpracováním…děkuji.                                                                                                                                                                 Mi         

29.1.    LVK  vedoucí odjezd                                                                                          Špu,        

31.1.    Vydávání vysvědčení za první pololetí. 1.stupeň 4. hodina, 2.stupeň 5.hodina

Pololetní prázdniny v pátek 4.2.2022

Hospitace dle rozpisu

  

Vstup pro administraci: http://www.zskj.cz/admin/login/?next=/admin/

Vstup na e-mail: https://webmail2.cesky-hosting.cz/
Hlášení problémů: https://zskj.freeip.cz/

Vstup do informačního systému pro učitele https://zskj-login.edookit.net/#


Autodoprava Hliněnský

Bedřich Hliněnský
Autobusová doprava
Šikulova 1366
666 02 Předklášteří

Tel./fax.: 549 418 372 
Mobil: 602 894 539  
e-mail: b.hlinensky@seznam.cz 
http: www.hlinensky.cz

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace