Plán práce

  

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach , telefon + 420 541 230 342 , + 420736607573

IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100    www.zskj.cz      rm.mach@gmail.com

 

Plán práce 2 – září 2021

01.09.    slavnostní zahájení 8,30 a 9,00 (testování)

02.09.    třídnické hodiny – třídní poučení o bezpečnosti (Edookit EA)

03.09.    zahájení výuky dle řádného rozvrhu hodin / počty dětí / děti s vyšetřením / omj

06.09.    Celorepublikové finále – Se školou na golf příjezd 15,30 Kaskáda                                                  Ma, Mi

07.09.    Celorepublikové finále – Se školou na golf odjezd 15,30 Kaskáda                                                  Ma, Mi

                Rychlé hlášení

10.09.    Porada k OMJ (rozeslání pozvánek)

                Předání podkladů pro ŠVP

11.09.    Věznice dětský den

13.09.    Teambuilding 6.C do 17.9. IM,ZH, IH, IS,IŠ, RM

14.09.    Poradavelká přestávka DNM

15.09.     9.A ÚP třídní

16.09.    Cizinci OMJ 18,00

                Prodej lístků Marian Jelínek

19.09.    DNM dny národnostních menšin

20.09.    9.B ÚP třídní

                Zahájení hospitací

                Zahájení plné klasifikace

23.09.    Provozní porada / sportovní odpoledne

27.09.    Cimperáček 1.stupeň (MŠ + třídní)

                Atletický víceboj 2.stupeň  ZH/IM

28.09.    Den české státnosti

30.09.    Předání tematických plánů

                Matrika

 

Prevence šikany pro školní rok 2021/2022 HB a MK         

Děkuji Vám, za zvládnutí příprav k zahájení školního.

Děkuji za zaslání Vašich představ o dalším vzdělávání a bodů k ročnímu plánu

Pokud některý z rodičů potřebuje potvrzení o negativitě, najdete ho ve sborovně.

_____________________________________________________________________________________________

 

Sběr papíru od 4.10.

Třídní schůzky 7.10. v 17,00 standardní zahajovací – zahájení ve školní jídelně.

Minitrh středních škol 7.10.

Školská komise 11.10.

Školská rada 14.10.

 

Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti. — Jan Werich
Bordel v bytě – chytré dítě. —  Zdeněk Matějček

 

Richard Mach – ředitel školy

 

  

Vstup pro administraci: http://www.zskj.cz/admin/login/?next=/admin/

Vstup na e-mail: https://webmail2.cesky-hosting.cz/
Hlášení problémů: https://zskj.freeip.cz/

Vstup do informačního systému pro učitele https://zskj-login.edookit.net/#


Autodoprava Hliněnský

Bedřich Hliněnský
Autobusová doprava
Šikulova 1366
666 02 Předklášteří

Tel./fax.: 549 418 372 
Mobil: 602 894 539  
e-mail: b.hlinensky@seznam.cz 
http: www.hlinensky.cz

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace