Plán práce

  

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach , telefon + 420 541 230 342 , + 420736607573

IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100    www.zskj.cz      rm.mach@gmail.com

 

PLÁN PRÁCE – KVĚTEN - ČERVEN 2021

 

KVĚTEN

17.5.    1.stupeň prezenční výuka (testy1.hodina)

            Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 16,30                                    Mik, Raš, Kop, Mer, Lem, Špač.                                                                           

21.5.     Beseda o knihách 3.C                                                                                              Mil

24.5.    Prezenční výuka – celá škola (testy)

            - první stupeň dle rozvrhu jako v květnu, je možné , že dojde k drobným posunům cizích jazyků ….

- druhý stupeň dle rozvrhu jako v květnu, je možné, že dojde k posunům u více vyučujících …. nové rozvrhy v Edookitu najdete 20.5.2024                     

25.5.  Předvýběr učebnic připravit do porady 27.5. (podklady J.Horák)                                                   

26.5.  Startéry – matematika (upřesníme Edookitem)                                                                                      

27.5.  Porada 14,00 jídelna               

31.5.  Školy v přírodě, školní výlety                                               
         1.C a 3.C výlet ZOO Hodonín                                                Mil., Váv, Dvoř                                                  
           Seminář – samostudium 24.5. – 11.6.                                     Šej.    

Porada 7,30 ředitelna Hlucháňová, Špunarová, Hejlová, Prokopcová, Horák, Švestka, Mach

(výběrové řízení do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy)

 

Termíny školních výletů, resp. škol v přírodě nahlaste co nejdříve, návrat do 23.6. včetně,  děkuji .

Třídní v 9. ročnících připraví rozloučení s deváťáky.

Zahradní slavnost letos nebude.

___________________________________________________________________________________

 ČERVEN

  1.6.    Den dětí

  2.6.    Březová 6.A, 8.B, 9.B, 9.C                                                   Ka, Při,Me, Fo, Be, Hluch, Scho   

  3.6.    Březová 6.A, 8.B, 9.B, 9.C                                                   Ka, Při,Me, Fo, Be, Hluch, Scho

            2.B a 1.B výlet ZOO Hodonín                                              Sme,Sva, But,

 4.6.    Březová 6.A, 8.B, 9.B, 9.C                                                    Ka, Při,Me, Fo, Be, Hluch, Scho

            5.A, 5.B Lipka                                                                      Šve, Kop, Vac., Čech

  7.6.    4.B škola v přírodě                                                               Šu,            

  8.6.    Talentové zkoušky Sportovní třída 2021/2022                    Ma, Hlu

            4.B škola v přírodě                                                               Šu,            

  9.6.    6.B výlet                                                                                Hej, Hrst       

            4.B škola v přírodě                                                               Šu,            

10.6.    6.B výlet                                                                                Hej, Hrst       

11.6.    6.B výlet                                                                                Hej, Hrst,      

            3.C, 1.A výlet             Podlesí                                                                       Mil, Fik,

            Seminář – samostudium 24.5. – 11.6.                                   Šej.

14.6.    Škola v přírodě 5.C                                                               Ra, Kin, Mat

            9.A výlet

15.6.    Škola v přírodě 5.C                                                               Ra, Kin, Mat

            9.A výlet

16.6.    Škola v přírodě 5.C                                                               Ra, Kin, Mat

            9.A výlet

17.6.    Škola v přírodě 5.C                                                               Ra, Kin, Mat

            9.A výlet

            6.D výlet                                                                               Hlu, Svo

18.6.    Škola v přírodě 5.C                                                               Ra, Kin, Mat

            Výlet 5.A                                                                               Šve, Če,

            Seminář – samostudium 14.6. – 18.6.                                   But     

22.6.    Schůzka s rodiči žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 17,00 jídelna             

23.6.    Den posledního návratu ze všech školních akcí

24.6.    Závěrečná pedagogická rada + porada 1/2              

26.6.    Cvičné opuštění budovy

            Výměna učebnic

29.6.    Úklid tříd

            Porada 2/2

30.6.    Vysvědčení    

 

„Věřte v malé věci, protože právě v nich pramení velká síla.“

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká….“

                                                                                                                                            Seneca
  

Vstup pro administraci: http://www.zskj.cz/admin/login/?next=/admin/

Vstup na e-mail: https://webmail2.cesky-hosting.cz/
Hlášení problémů: https://zskj.freeip.cz/

Vstup do informačního systému pro učitele https://zskj-login.edookit.net/#


Autodoprava Hliněnský

Bedřich Hliněnský
Autobusová doprava
Šikulova 1366
666 02 Předklášteří

Tel./fax.: 549 418 372 
Mobil: 602 894 539  
e-mail: b.hlinensky@seznam.cz 
http: www.hlinensky.cz

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace