Plán práce

 

 

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach , telefon + 420 541 230 342 , + 420736607573

IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100 www.zskj.cz   rm.mach@gmail.com

PLÁN PRÁCE – LISTOPAD 2019

31.10.  Relace 101 let vzniku České republiky                                                                     RM

01.11.  8.B laser game (sběr papíru)

            Hospitace 1.A (podle domluvy)                                                                                JD,RM

7,30 porada – jídelna  I.Mikelová, L.Křížová, I.Svobodová, I.Šťastná, I.Vávrová, D.Bémová, L.Šudáková, I.Cardová, J.Fikarová, J.Horák, Z.Hlucháňová, I.Špunarová, G.Kučerová, I.Hejlová, E.Altmannová, M.Kováčiková

04.11.  velká přestávka žáci přihlášení na kurz – malá tělocvična (ZH – JH 7. a 8. ročník)

            velká přestávka žáci přihlášení na kurz – učebna výtvarné výchovy (IS – RM 4. a 6.ročník)

            velká přestávka žáci přihlášení na kurz – velká tělocvična (IM – JF 5.ročník)

            velká přestávka žáci přihlášení na kurz – jídelna (DB – LŠ 1., 2., a 3.ročník)

            podklady dodám v první přestávce

            Hospitace 1.B  1.hodina                                                                                            JS,RM            

05.11.  Hospitace 2.A (podle domluvy)                                                                                IC,JM,RM

06.11.  Hospitace 2.B 2.hodina                                                                                             KS,IP,RM

07.11.  Veselá školička 1.lekce                                                                                             IM

            Hospitace 2.C 2.hodina                                                                                             IV,RM

08.11.  Seminář Vlasta Křenovská 15,00 učebna VV                                                                       přihlášení

           Hospitace 3.A 2.hodina                                                                                            VS,DB,RM

11.11.  Svatý Martin                                                                                                             LŠ

14.11.  Pedagogická rada a provozní porada – jídelna 14,00 (odpadá odpolední výuka)      vyučující i asistenti     4.B knihovna 11,00

            6.A Lipka                                                                                                                  KK,MB

            9.A divadlo Polárka                                                                                                  GK

15.11.  Relace 17.11. 1939, 1941, 1989                                                                               RM

19.11.  Florbal 4. a 5.ročník                                                                                                  ZH

20.11.  Veselá školička 2.lekce                                                                                             IM

            3.A, 3.B divadlo Radost                                                                                            VS,AB,DB,LŠ

21.11.  6.B Lipka                                                                                                                  Č,MT

26.11.  5.A, 5.D planetárium Brno                                                                                        JF,PS

27.11.  9.AB beseda se sexuologem MUDr.Radimem Uzlem                                                           MK

28.11.  Výbor SRPŠ příprava na Mikulášský jarmark                                                                       IM

29.11.  Finanční inventura                                                                                                    MK,EH,RM

            Ukončení požadavků k čerpání FKSP 2019

_____________________________________________________________

8.B a 8.C Inkové výstava – datum bude upřesněn

 

,,Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí … a naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.   VH                                                           Richard Mach

 

Vstup pro administraci: http://www.zskj.cz/admin/login/?next=/admin/

Vstup na e-mail: https://webmail2.cesky-hosting.cz/
Hlášení problémů: https://zskj.freeip.cz/

Vstup do informačního systému pro učitele https://zskj-login.edookit.net/#


Autodoprava Hliněnský

Bedřich Hliněnský
Autobusová doprava
Šikulova 1366
666 02 Předklášteří

Tel./fax.: 549 418 372 
Mobil: 602 894 539  
e-mail: b.hlinensky@seznam.cz 
http: www.hlinensky.cz

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace