Informace pro žáky 9. tříd

Aktuální informace

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy a odkazy na dokumenty k přijímacímu
řízení, které jsou k nalezení na www.jmskoly.cz<http://www.jmskoly.cz>.
Vyhláška č. 671/2004 o přijímacím řízení na SŠ
Poslední odkaz je na přehled oborů a středních škol, kde mohou žáci získat stipendia.
Odkazy z portálu jmskoly:
http://www.jmskoly.cz/l/obory/ss

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky
http://www.atlasskolstvi.cz/
Užitečné adresy pro vyhledávání informací pro volbu povolání:

www.uradprace.cz (portál Ministerstva práce a sociálních věcí)
www.mpsv.cz (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
www.msmt.cz (Ministerstvo školství)
www.jmskoly.cz (školský portál Jm kraje)
www.istp.cz (integrovaný systém typových pozic)
www.infoabsolvent.cz (informace k volbě povolání, uplatnění absolventů škol, videoukázky profesí atd.)
www.gwo.cz (Průvodce světem povolání)
www.vysokeskoly.cz (přehledy programů a oborů vysokých škol)
www.vysokoskolak.cz (rejstříky vysokých škol)
www.kampomaturite.cz (poradenství k přípravě ke studiu SŠ, VOŠ, VŠ)
www.atlasskolstvi.cz (celostátní databáze středních škol, VOŠ, JŠ, VŠ)
www.budoucnostprofesi.cz (situace na trhu práce, vývoj v jednotlivých odvětvích)
www.scio.cz (testy k přijímacím zkouškám)
www.narodni-kvalifikace.cz (celostátně uznávané kvalifikace)
www.nsp.cz (národní soustava povolání)
www.vstupnatrhprace.cz (volba povolání, profesní poradenství)
www.nuv.cz (Národní ústav vzdělávání)
www.nvf.cz (kariérové poradenství, trh práce)
www.vychova-vzdelavani.cz (pro výchovné poradce)
www.vzdelavanivsem.cz (kariérové poradenství, kurzy)