Psychologické poradenství

 

Školní psycholog

Školní psycholog poskytuje individuální poradenství jak žákům, tak jejich rodičům nebo pedagogům školy. Kromě individuální práce také pracuje s třídním kolektivem, je  v kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou.

 

S čím se mohou na psychologa obrátit:

Žáci

-          problémy ve škole (s učením, se spolužáky, šikana…….)

-          problémy doma (hádky, rozvod rodičů, neshody se sourozenci……)

-          problémy s kamarády

-          úzkosti, deprese, jakékoliv pocity, se kterými si nevíš rady a které tě obtěžují

-          výběr střední školy

Rodiče

-          zásadní změny v rodině (rozvod, úmrtí, rodinné konflikty, vážná onemocnění…..)

-          náhlé změny u dítěte, jak v chování, tak v prožívání

-          problémy dítěte ve škole (zhoršení prospěchu, záškoláctví, problémy s učením, konflikty dítěte se spolužáky nebo s učiteli……)

Pedagogové

-          prevence rizikového chování

-          výchovné a výukové potíže žáků

-          spolupráce na pozitivním klimatu třídy

 

…….a je  spousta dalších problémů, které se nemusíte bát se školním psychologem řešit.  Samozřejmostí je „mlčenlivost“ , tzn.  že řešené záležitosti se nestanou veřejnými, případně se domluvíme, kdo další o tomto může vědět.  Mnohdy stačí se jen vypovídat a mít někoho, kdo vás trpělivě vyslechne, protože…….

 „Sdílená starost je poloviční starost“

 V případě potřeby či zájmu mě můžete kontaktovat na tel: 603 282448

a domluvit si konzultaci, žáci mě mohou kontaktovat kdykoliv ve škole.

 

                                                                            PhDr. Vladimíra Kuchtová,  školní psycholog