Předměty speciálně pedagogické péče

PŘEDMĚTY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE
,,Neučme se pro školu, ale pro život.“
Předměty SPP jsou poskytovány jednotlivým žákům na základě doporučení školského poradenského zařízení. Speciálně pedagogická péče je zaměřena na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy nebo nácvik sociální komunikace.

sejblova@zskj.cz
tel.: +420 607 036 165
Případně dle domluvy
KDE: 1. trakt 1. poschodí kabinet č. 64