Kontakty

Vedoucí vychovatelka

Vychovatelka
Ilona LemperováIva Šťastná, Dis.
1. oddělení2. oddělení
e-mail: lemperova@zskj.cze-mail: stastna@zskj.cz
telefon: 731 375 340 
  
VychovatelkaVychovatelka
Lenka Kopřivová                                     Lucie Kamasová
3. oddělení4. oddělení
e-mail: koprivova@zskj.cz     e-mail: krizova@zskj.cz                              
  
VychovatelkaVychovatelka
Klára RotreklováMgr. Eliška Kašparidesová
5. oddělení6. oddělení
e-mail: rotreklova@zskj.cze-mail: kasparidesova@zskj.cz 
  
VychovatelkaVychovatelka
Ilona VlčkováMonika Obůrková
7. oddělení 8. oddělení 
e-mail: vlckova@zskj.cze-mail: oburkova@zskj.cz