Co nabízíme

ŠPP – Školní pedagogická pracoviště Pavučinka poskytuje pomoc a podporu žákům v obtížných situacích.

Nejčastěji se jedná o :

  • depistáž a diagnostiku výukových obtíží a následnou reedukaci
  • řešení kázeňských a vztahových problémů v třídních kolektivech
  • podporu žáků v krizových či nepříjemně vnímaných situacích
  • kariérní poradenství
  • nápravu vadné výslovnosti

 

CO VÁM NABÍZÍME:

Psychologické poradenství • Profesní poradenství • Logopedie • Reedukace specifických poruch učení • Speciálne pedagogická diagnostika • Prevence sociálně nežádoucích jevů