Co nabízíme

ŠPPP – Školní pedagogická poradna Pavučinka pomáhá dětem, které potřebují pomoc v různých situacích. Např. při školním neúspěchu, při diagnostice a reedukaci, kariérním poradenství, psychologickou pomoc při krizových situacích nebo při nápravě řeči.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, jednotlivé pracovníky na jejich e-mailových adresách.

KDE:

Do kaceláře Pavučinky se dostanete spodním vchodem školy - směr tělocvična.

CO VÁM NABÍZÍME:

Psychologické poradenství • Profesní poradenství • LogopedieReedukace specifických poruch učení • Speciálne pedagogická diagnostikaPrevence patologických jevu

 

Nejnovější fotogalerie

Výtvarný projekt - Vesmír