Zápis do 1. třídy 2024

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Statutární orgán Mgr. Richard Mach, telefon + 420 541 230 342 ,+420736607573 IČO – 70988285 ,
č.ú. 27-9326280277/0100 www.zskj.cz   mach@zskj.cz 
__________________________________________________________________ 

Povinný zápis pro školní rok 2023/2024 se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Vyplňte online přihlášku a vyberte si termín v rezervačním systému– oba odkazy budou aktivní  od 11. 3. do 31. 3. 2024.

  K zápisu přineste níže uvedené dokumenty:

- vyplněná, vytisknutá a podepsaná online přihláška 

- kopie rodného listu dítěte

- občanský průkaz k nahlédnutí

- souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

- v případě žádosti o odklad je nutné s přihláškou vyplnit i formulář žádosti o odklad školní docházky

u dětí narozených po 31. 8. 2018 doloží zákonný zástupce doporučení pedagogicko-psychologické poradny a pediatra,  jakmile proběhnou vyšetření.

Dostavte se do školy ve Vámi rezervovaném termínu a pro vstup do budovy prosím použijte vchod nové přístavby. Vchod je označen G1 (podchod ze školního hřiště).

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději do 10. 5. 2024 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách, které proběhnou 28. května 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o povoleném odkladu povinné školní docházky se nezasílá a bude připravené k vyzvednutí v kanceláři školy ihned po doložení doporučení PPP a pediatra. 

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Budeme se těšit na osobní setkání s Vámi a Vaším dítětem.

Děkuji

Mgr. Richard Mach – ředitel školy          V Kuřimi dne 25. 2. 2024