Speciálně pedagogická diagnostika

Pletu si písmenka při psaní. Spolužáci se mi vysmívají.

Pedagogická diagnostika je první fází komplexní diagnostiky SPU. Závisí na kooperaci mezi učitelem, dítětem a školním speciálním pedagogem. Pedagogická diagnostika hledá různé metody a postupy, abychom eliminovali neúspěch žáka.

Mgr. Ilona Mikelová
mikelova@zskj.cz