Reedukace

Nevydržím se dlouho soustředit.

Reedukační cvičení vychází z konkrétní diagnostiky žáka. Při zjištění nedostatku v konkrétní oblasti (např. sluchové vnímání, zrakové vnímání nebo grafomotorika) rozvíjí u žáka jeho výkon. Reedukace není doučování – je zaměřena na rozvoj funkcí potřebných pro čtení, psaní a počítání.

Mgr. Jarmila Fikarová
fikarova@zskj.cz