VYBRANÉ ŠKOLY - INFORMACE HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE