PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY, PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 DO 7.5.2021