8.D

Třídní učitel:   Mgr. Ivana Svobodová

 


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Český jazyk   Mgr. Ivona Hejlová
Anglický jazykBc. Kamila Bednářová
Anglický jazykMgr. Lenka Schormová
Německý jazykMgr. Iva Špunarová, Bc. Kamila Bednářová
MatematikaRNDr. Hana Bytešníková
PřírodopisMgr. Ivana Svobodová
DějepisMgr. Michaela Kalinová
ZeměpisMgr. Ivana Svobodová
ChemieMgr. Pavel Cibulka
FyzikaMgr. Jana Pospíšilová
Občanská výchova     Mgr. Michaela Kalinová
Hudební výchovaMgr. Iva Špunarová
Výtvarná výchovaKateřina Košťálová
Pracovní činnostiMgr.. Tereza Pleskačová
Tělesná výchovaMgr. Jana Pospíšilová, Mgr. Jiří Horák
Blok TVMgr. Jiří Horák, Mgr. Ivana Svobodová