9.A

Třídní učitel: Mgr. Monika Burkartová
Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Český jazyk  Mgr. Monika Burkartová
Anglický jazykBc. Kamila Bednářová
Anglický jazykMgr. Monika Burkartová
Německý jazykPhDr. Helena Melicharová, Mgr. Iva Špunarová
MatematikaRNDr. Hana Bytešníková
DějepisMgr. Michaela Kalinová
ZeměpisMgr. Jiří Horák
PřírodopisPhDr. Helena Melicharová 
FyzikaMgr. Lenka Schormová
ChemieMgr. Pavel Cibulka
InformatikaMgr. Richard Mach
Hudební výchova              Mgr. Iva Špunarová
Výtvarná výchovaKateřina Košťálová
Tělesná výchovaMgr. Mgr. Jiří Horák, Mgr. Iva Špunarová
Německý jazykMgr. Iva Špunarová, PhDr. Helena Melicharová 
Seminář MRNDr. Hana Bytešníková
Seminář ČjMgr. Monika Burkartová
Výchova ke zdravíMgr. Michaela Kalinová