8.A

Třídní učitel: Mgr. Lenka SchormováVyučující jednotlivých předmětů:

Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Gabriela Kučerová
Anglický jazyk Mgr. Michaela Kalinová
Anglický jazyk Mgr. Lenka Schormová, Mgr.Michal Břenek
Německý jazyk Mgr. Iva Špunarová
Matematika Mgr. Zuzana Hlucháňová
Přírodopis PhDr. Helena Melicharová
Fyzika Ing. Petr Mikulík
Chemie Mgr. Pavel Cibulka
Zeměpis RNDr. Hana Bytešníková
Dějepis Mgr. Gabriela Kučerová
Tělesná výchova  
Informatika Mgr. Pavel Cibulka
Výtvarná výchova Mgr. Jana Kopková
Pracovní činnosti Mgr. Marie Benešová                          
Občanská výchova Mgr. Lenka Schormová
 

Nejnovější fotogalerie

Před školou