9.A

Třídní učitel: Mgr. Jiří Horák

  • Rozvrh hodinVyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Český jazyk  Mgr. Gabriela Kučerová
Anglický jazykBc. Kamila Bednářová
Anglický jazykMgr. Lenka Schormová
MatematikaMgr. Zuzana Hlucháňová
DějepisMgr. Michaela Kalinová
ZeměpisMgr. Jiří Horák
PřírodopisPhDr. Helena Melicharová 
FyzikaMgr. Branislav Štepita
ChemieMgr. Pavel Cibulka
InformatikaMgr. Pavel Cibulka
Hudební výchova              Mgr. Iva Špunarová
Výtvarná výchovaBc. Tereza Pleskačová
Tělesná výchovaMgr. Mgr. Jiří Horák, Mgr. Zuzana Hlucháňová
Německý jazykMgr. Iva Špunarová, PhDr. Helena Melicharová 
Seminář MMgr. Zuzana Hlucháňová
Seminář ČjMgr. Gabriela Kučerová
Výchova ke zdravíMgr. Michaela Kalinová