8.A

Třídní učitel: Mgr. Gabriela KučerováVyučující jednotlivých předmětů:

Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Gabriela Kučerová
Anglický jazyk Mgr. Michaela Kalinová
Anglický jazyk Mgr. Lenka Schormová, Mgr.Michal Břenek
Německý jazyk Mgr. Iva Špunarová, Mgr. Daniela Vacková
Matematika  RNDr. Hana Bytešníková
Přírodopis PhDr. Helena Melicharová
Fyzika Mgr. Eva Lepková
Chemie Mgr. Pavel Cibulka
Zeměpis Mgr. Jana Kopková
Dějepis Mgr. Gabriela Kučerová
Tělesná výchova Mgr.. Petr Opletal, Mgr. Iva Špunarová
Informatika Mgr. Pavel Cibulka
Výtvarná výchova Mgr. Marie Benešová
Pracovní činnosti Mgr. Marie Benešová                          
Občanská výchova Mgr. Michaela Kalinová
 

Nejnovější fotogalerie

Výtvarný projekt - Vesmír