8.A

Třídní učitel: Mgr. Monika Burkartová

  • Rozvrh hodin


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Český jazyk

Mgr. Monika Burkartová

Anglický jazykMgr. Monika Burkartová
Německý jazykMgr. Iva Špunarová
MatematikaRNDr. Hana Bytešníková
DějepisMgr. Michaela Kalinová
ZeměpisMgr. Jiří Horák
PřírodopisPhDr. Helena Melicharová 
FyzikaMgr. Lenka Schormová
ChemieMgr. Pavel Cibulka
InformatikaMgr. Pavel Cibulka
Hudební výchovaMgr. Zuzana Homolová
Výtvarná výchovaKateřina Košťálová
Občanská výchovaMgr. Eva Altmannová
Pracovní činnostiMgr. Lenka Hejmalová
Tělesná výchovaMgr. Iva Špunarová
Tělesná výchovaMgr. Jiří Horák