6.A

Třídní učitel: Mgr. Lenka Schormová

  • Rozvrh hodin


Vyučující jednotlivých předmětů:

Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Eva Altmannová
Anglický jazyk Mgr. Lenka Schormová, Mgr. Monika Trojanová
Matematika Mgr. Zuzana Homolová
Přírodopis PhDr. Helena Melicharová
Fyzika Mgr. Lenka Schormová
Zeměpis Mgr. Ivan Minařík
Dějepis Mgr. Michaela Kalinová
Tělesná výchova Mgr. Michal Švestka, Mgr. Pavla Svačinová
Blok Tv Mgr. Michal Švestka, Mgr. Pavla Svačinová
Informatika Mgr. Richard Mach
Hudební výchova Mgr. Zuzana Homolová
Výtvarná výchova Mgr. Jana Kopková (zástup: Tereza Pleskačová)
Pracovní činnosti Mgr. Branislav Štepita                     
Občanská výchova Mgr. Michaela Kalinová