6.A

Třídní učitel: Mgr. Markéta KrejčíVyučující jednotlivých předmětů:

Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Markéta Krejčí
Anglický jazyk Mgr. Markéta Krejčí, Mgr. Ivana Svobodová
Matematika Mgr. Jana Pospíšilová
Přírodopis PMgr. Lenka Hejmalová
Fyzika Mgr. Zuzana Hlucháňová
Zeměpis Mgr. Tereza Pleskačová
Dějepis Mgr. Pavla Přichystalová
Tělesná výchova Mgr. Ivan Minařík, Mgr. Zuzana Hlucháňová
Blok Tv Mgr. Richard Mach, Mgr. Pavla Svačinová
Informatika Mgr. Dana Bémová
Hudební výchova Mgr. Iva Špunarová
Výtvarná výchova Mgr. Ilona Mikelová
Pracovní činnosti Mgr. Tereza Pleskačová                     
Občanská výchova Mgr. Michaela Kalinová