6.A

Třídní učitel: Mgr. Michaela Kalinová

Asistent: Mgr. Pavla Přichystalová
Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Český jazykMgr. Markéta Krejčí
Anglický jazykMgr. Ivana Svobodová, Mgr. Lenka Schormová
MatematikaPhDr. Hana Bytešníková
FyzikaMgr. Branislav Štepita
DějepisMgr. Michaela Kalinová
ZeměpisMgr. Jiří Horák
PřírodopisMgr. Lenka Hejmalová
Výtvarná výchova Mgr. Jana Kopková
Hudební výchovaMgr. Zuzana Homolová 
Tělesná výchovaMgr. zuzana Hlucháňová
Tělesná výchovaMgr. Michal Švestka
Občasnká výchovaMgr. Michaela Kalinová
Pracovní činnostiMgr. Lenka Hejmalová
InformatikaMgr. Pavel Cibulka