Třída 4.C

Třídní učitel: Mgr. Michal Švestka

  • Rozvrh hodin 

Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Tv, Hv, Pč   Mgr. Michal Švestka 
VvMgr. Ilona Mikelová
InformatikaMgr. Ilona Mikelová
AjMgr. Ing. Sylva Rašovská, Mgr. Markéta Krejčí