Třída 5.C

Třídní učitel: Mgr. Michal Švestka

  • Rozvrh hodin 

Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Tv, Hv   Mgr. Michal Švestka 
Mgr. Radka Valová
VvMgr. Ilona Mikelová
InformatikaMgr. Dana Bémová
AjMgr. Ing. Sylva Rašovská, Bc. Kamila Bednářová