Třída 5.C

Třídní učitel:  Ing. Mgr. Sylva Rašovská

 


 

 


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující

 ČJ, M, Vl, Př, Vv, Pč, Aj   

 Ing. Mgr. Sylva Rašovská

Hv

Bc. Zuzana Homolová

Informatika

Mgr. Ilona Mikelová

Tělesná výchova

Mgr. Richard Mach

Anglický jazyk Mgr. Monika Trojanová