Třída 5.B

Třídní učitel:  Mgr. Jana Kopečková
Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Př, Vl, Tv, Vv Mgr. Jana Kopečková
HvMgr. jindřiška Dvořáková
Anglický jazykMgr. Ivana Svobodová, Mgr. Monika Trojanová 
Informatika, Pracovní činnosti  Mgr. Ilona Mikelová