Třída 5.B

Třídní učitel:  Mgr. Jiří Ambrož
Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Př, Vl, Tv, Pč, Sh   Mgr. Michal Švestka
HvMgr. Iva Špunarová
Anglický jazykMgr. Lenka Schormová, Mgr. Monika Trojanová 
Informatika, Výtvarná výchova   Mgr. Ilona Mikelová