Třída 5.A

Třídní učitel:  Mgr. Dana Bémová

  • Rozvrh hodin 

 


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Vv,  Aj          Mgr. Dana Bémová
Př, Vl, Tv, PčBc. Tereza Pleskačová
Hv Mgr. Jindřiška Dvořáková
AjMgr. Dana Bémová
AjMgr. Markéta Krejčí   
InformatikaMgr. Richard Mach