Třída 5.A

Třídní učitel:  Mgr. Radka Valová


 


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Vv, Př, Vl, Tv, Pč, Hv        Mgr. Radka Valová
AjMgr. Dana Bémová
AjMgr. Monika Trojanová  
InformatikaMgr. Richard Mach, Mgr. Dana Bémová