Třída 3.A

Třídní učitel:   Mgr. Jarmila Fikarová


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Vv, Hv, Tv, Pč           Mgr. Jarmila Fikarová
Anglický jazykMgr. Tamara Vacková, Mgr. Lenka Schormová