Třída 2.C

Třídní učitel: Mgr. Ing. Sylva Rašovská


 Aktuální informace školy

Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Pč, Aj                       Mgr. Ing. Sylva Rašovská    
HvMgr. Zuzana Homolová
VvMgr. Jana Mertová
TvMgr. Richard Mach
AjMgr. Tamara Vacková