Třída 2.A

Třídní učitel: Mgr. Jana Mertová


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Tv, Vv, Hv, Pč  Mgr. Jana Mertová              
Aj

Mgr. Tamara Vacková, Bc. Bednářová