Třída 2.A

Třídní učitel: Mgr. Jarmila Fikarová

  • Rozvrh hodin

Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Tv, Vv, Hv, Pč  Mgr. Jarmila Fikarová                  
Aj

Mgr. Tamara Vacková, Mgr. Lenka Schormová