Třída 1.B

Třídní učitel:  Mgr. Jana Kopečková

  • Rozvrh


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Tv, Hv, Vv, TvMgr. Jana Kopečková
ShIva Prokopcová
Anglický jazykMgr. Ivana Svobodová, Mgr. Monika Trojanová 
Informatika, Pracovní činnosti  Mgr. Ilona Mikelová