Třída 1.A

Třídní učitel:  Mgr. Andrea Procházková


 


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Vv, Hv, Pč,Tv Mgr. Andrea Procházková
ShMgr. Jana Kopečková