Třída 1.A

Třídní učitel:  Mgr. Jana Mertová

  • Rozvrh hodin 

 

 


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Vv, Hv, Pč,Tv Mgr. Jana Mertová
ShMgr. Lenka Šudáková