Třída 4.B

Třídní učitel: Iva Prokopcová

  • Rozvrh hodin


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Prv, Tv, Vv, Pč, Hv             Iva Prokopcová
Anglický jazykMgr. Tamara Vacková 
Anglický jazykMgr. Monika Burkartová
InformatikaMgr. Ilona Mikelová