Zeměpis

  1. Projekty

6. ročník – Planeta Země, topografie.

7. ročník -  Poznávejme Ameriku, cestujeme po Evropě.

8. ročník  - Poznávejme Asii a Českou republiku.

9. ročník  - Globální problémy, plánujeme školní výlet.

 

  1. Soutěže

    Školní kola zeměpisné olympiády  (6. – 9. ročník).

    Účast v okresním kole zeměpisné olympiády.  

 

  1. Exkurze a přednášky.

      Planetárium.

      Rudické propadání.

      Dukovany.

      Výběr výukového programu se zeměpisnou tématikou. 

      Ostatní dle aktuální nabídky v průběhu školního roku.