Německý jazyk

  • Sešity do německého jazyka

            1 x 524

            2 x 544

  •   Projekty

             8. - 9. ročník

            Německy píšící spisovatelé

Každý žák osmého a devátého ročníku připraví PowerPointovou prezentaci, ve které přiblíží svým spolužákům život a dílo jednoho německy píšícího autora.

  •    Užitečné odkazy pro výuku německého jazyka

            Online cvičení

Na těchto stránkách najdou žáci interaktivní cvičení vhodná pro domácí procvičování německého jazyka. Tato cvičení odpovídají úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

            http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/index.php

            http://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/

            http://www.hueber.de/shared/uebungen/alltag/

            http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/

            http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm

            http://www.passwort-deutsch.de/lernen/index.htm

            http://bfu.goethe.de/a1_sd1/

           Poslechová cvičení

Tyto stránky obsahují poslechová cvičení. I zde je zachována úroveň A1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky.

            http://interdeutsch.de/Uebungen/Verbinden/flugzeug.html

            http://www.goethe.de/lrn/prj/rod/da1/deindex.htm

            http://www.goethe.de/lrn/prj/gad/deindex.htm

            Slovníky – překladové

            http://slovniky.centrum.cz/

            http://web.volny.cz/vyhledavani/slovnik/

            http://slovnik.seznam.cz/

  • Co je to Společný evropský referenční rámec pro jazyky?

            Více informací na této adrese:

            http://www.portaljazyku.cz/texty/clanky/evropsky-referencni-ramec.html

  • Jak psát v textu německá písmena?

                  ä           Alt +132

                  ö           Alt +148

                  ü           Alt +129

                  ß           Alt + 225