Fyzika

1.    Sešity do fyziky pro 2. stupeň

1 x 560

 2.    Práce na projektech

Fyzika kolem nás

 • Laboratorní práce
 • Pokusy
 • Výroba vlastních pomůcek

3.    Exkurze

 • Planetárium
 • Jaderná elektrárna Dukovany
 • Vodní elektrárna Dalešice
 • Technické muzeum
 • ostatní dle aktuální nabídky v průběhu školního roku
 • Vida centrum Brno 

 4.    Fyzikální soutěže

 • Fyzikální olympiáda - ve všech ročnících
 • Přírodovědný klokan – v 8. a 9. ročníku
 • Fyzikální korespondenční seminář (korespondenčně, online) ve všech ročnících
 • Logická olympiáda – (online) ve všech ročnících

 5.    Zajímavé odkazy

Jednota českých matematiků a fyziků www.jcmf.cz

Mensa České republiky www.mensa.cz

Přírodovědný klokan http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Zajímavá fyzika http://zajfyz.physics.muni.cz/

Fyzikální korespondenční seminář http://vyfuk.fykos.cz/