Chemie

  1. Sešit č. 460 (velký nelinkovaný)
  2. Lepidlo
  3. Nůžky
  4. Barevnou propisku nebo ořezanou pastelku
  5. Ořezanou tužku
  6. Na laboratorní práce plášť nebo staré tričko

Pokud žák nepopíše celý sešit, pokračuje v sešitě do 9. třídy. Na začátku školního roku si zakoupí pracovní sešit. Učebnice bude žákům zapůjčena. V případě její ztráty, je povinen žák zakoupit novou učebnici. Na laboratorní práce žáci dostanou zapůjčeny ochranné pomůcky (brýle, rukavice, trička).

 Žáci 8. ročníku si od vyučující zakoupí Periodickou soustavu prvků (14,- Kč).