Český jazyk

1. Sešity do českého jazyka pro 2. stupeň

6. – 9. ročník: 1 x 464, 3x 524

 

2. Práce na projektech

Rozvoj čtenářské gramotnosti
Kultura psaného a mluveného projevu
Multimediální projekt očima žáka
Interpretace literárních textů

3. Soutěže v českém jazyce:

Recitační soutěž - ve všech ročnících

4. Zajímavé odkazy

Zajímavosti o češtině, testy a cvičení: www.očestine.cz

Internetová jazyková příručka: příručka.ujc.cas.cz

Pravidla českého pravopisu: www.pravidla.cz

Portál o češtině: www.cestina.com

Testy z českého jazyka: testy.nanic.cz

5. Akce

Návštěva divadelního představení dle aktuální nabídky

Návštěva Městské knihovny Kuřim