Mgr. Pavla Přichystalová

Tel.: 541 230 342/19
E-mail: kalinova@zskj.cz
Kabinet: II. trakt 2. poschodí, č.103

Třídní učitel: 8.A

Vyučované předmětyTřída
Dějepis8.A, 8.B, 8.D, 9.A, 9.B, 9.C
Výchova ke zdraví9.A, 9.B, 9.C
Občanská výchova6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.B, 8.C, 8.A