Mgr. Jiří Horák

Tel.: 541 230 342
E-mail: horak@zskj.cz
Kabinet: Kabinet vedle velké tělocvičny

Vyučované předmětyTřída
Tělesná výchova8.A, 8.B, 8.D,9.A, 9.B
Zeměpis8.A, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C
Sportovní hry3.B
Německý jazyk8.C, 7.A, 7.B, 
Tv blok 
Pracovní činnosti8.A