Mgr. Ivana Svobodová

Tel.: 541 230 342 kl. 18
E-mailsvobodova@zskj.cz
Kabinet: Kabinet jazyků 

Třídní učitel: 7.D

Vyučované předmětyTřída
Anglický jazyk3.A, 4.A, 7.A, 7.D,
Tělesná výchova7.dblok, 7.C,
Zeměpis7.D
Pracovní činnosti7.D