Mgr. Ivan Minařík

Tel.: 541 230 342 kl. 18
E-mail: minarik@zskj.cz
Kabinet: Kabinet u velké tělocvičny
Třídní učitel: 6.C

Vyučované předmětyTřída
Tělesná výchova8.B, 8.C, 9.B
Tělesná výchova6.C,7.C, 
Zeměpis6.A, 6.B, 6.C, 7.B
Občanská výchova6.C
Pracovní činnosti6.C