Mgr. Ivan Minařík

Tel.: 541 230 342 kl. 18
E-mail: minarik@zskj.cz
Kabinet: Kabinet u velké tělocvičny
Třídní učitel: 7.C

Vyučované předmětyTřída
Tělesná výchova8.C, 9.B, 9.C
Tělesná výchova6.A, 7.A, 7.B, 7.C 
Tv blok 
Zeměpis7.A, 7.B, 7.C, 8.B
Občanská výchova7.C
Pracovní činnosti7.C
Informatika

7.C