Mgr. Jindřiška Dvořáková

Tel.: 541 230 342
E-mail: dvorakova@zskj.cz
Kabinet: nová část budovy modrá třída
Třídní učitel: 3.A

Vyučované předmětyTřída
Čj, M, Prv, Vv, Tv,  Hv, Pč3.A
HV5.A
Hv6.C