Mgr. Jindřiška Dvořáková

Tel.: 541 230 342
E-mail: dvorakova@zskj.cz
Kabinet: nová část budovy modrá třída
Třídní učitel: 4.A

Vyučované předmětyTřída
Čj, M, Vl, Př, Vv, Tv,  Hv4.A
HV5.B
Hv5.A