Mgr. Jindřiška Dvořáková

Tel.: 541 230 342
E-mail: dvorakova@zskj.cz
Kabinet: nová část budovy modrá třída
Třídní učitel: 2.A

Vyučované předmětyTřída
Čj, M, Prv, Vv, Tv,  Hv, Pč 2.A
HV4.A, 1.B, 5.B