Mgr. Jana Smetanová

Tel.: 541 230 342
E-mail: smetanova@zskj.cz
Kabinetnová část budovy 
Třídní učitel: 2.B

Vyučované předmětyTřída
ČJ, M, PRV, AJ, HV, TV, VV, PČ.2.B