Mgr. Jana Smetanová

Tel.: 541 230 342
E-mail: smetanova@zskj.cz
Kabinet I. trakt, 1. posch. dvře č. 70
Třídní učitel: 5.A

Vyučované předmětyTřída
Čj, M, Vl, Př, Vv, Tv, Hv5.A
Sportovní hry5.A

Nejnovější fotogalerie

Výtvarný projekt - Vesmír