Mgr. Jana Kopečková

Tel.: 541 230 342 kl. 20
E-mail: kopeckova@zskj.cz
Kabinet: nová budova
Třídní učitel: 2.B

Vyučované předmětyTřída
 Čj, M, Prv, Vv, Pč, Vv, Tv, Hv2.B
Sh1.A