Mgr. Jana Kopečková

Tel.: 541 230 342 kl. 20
E-mail: kopeckova@zskj.cz
Kabinet: 
Třídní učitel: 5.B

Vyučované předmětyTřída
 Čj, M, Vl, Př, Vv, Tv 5.B