Současnost

Ve školním roce 2023/2024 má škola 26 tříd. Na I. stupni 14 tříd a na II. stupni 12 tříd. Celkem školu navštěvuje 685 žáků. Učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. 

Odborné učebny: jazyková třída , učebna informatiky, cvičná kuchyň, dílny, tělocvičny, učebna chemie, učebna fyziky, učebna výtarné a hudební výchovy .

Družina má   8 oddělení, které navštěvuje asi 207 žáků.

Školní vzdělávací plán se zaměřuje na na vyúku angličtiny a tělesné výchovy. 

Od 6. ročníku mají žáci možnost přihlásit se do sportovního programu, který má upravený vzdělávací plán a jehož součástí je všestranný tělesný rozvoj (plavání, atletika, míčové hry, bruslení).

Žáci zapojení do sportovního programu se každoročně účastní sportovně zaměřených exkurzí (lyžařský výcvikový kurz, cyklistický kurz, vodácký kurz).

Součástí naší práce je také péče o děti se zdravotním postižením a děti s SPU.  Na škole pracují sedmnáct asistentů pedagoga.

Školní pedagogická pracoviště Pavučinka poskytuje pomoc a podporu žákům v obtížných situacích.

Nejčastěji se jedná o :

  • depistáž a diagnostiku výukových obtíží a následnou reedukaci
  • řešení kázeňských a vztahových problémů v třídních kolektivech
  • podporu žáků v krizových či nepříjemně vnímaných situacích
  • kariérní poradenství
  • nápravu vadné výslovnosti