Zprávy z hor - pátek

Slalom, Praděd, balení, teď už zbývá těšení!