Závazná přihláška do kroužku plavání při ZŠ Jungmannova