Zápis do prvních tříd ZŠ Jungmannova pro školní rok 2021/2022

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Statutární orgán Mgr. Richard Mach,telefon + 420 541 230 342 ,+420736607573 IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100 www.zskj.cz   rm.mach@gmail.com 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ KUŘIM JUNGMANNOVA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu je zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 realizován dvěma způsoby - prezenčně nebo distančně.

 1. Prezenční zápis proběhne ve dnech 7. 4. – 14. 4. a 26. 4. – 27. 4. 2021

  U zápisu je třeba vyplnit níže uvedené dokumenty.

-  vyplněná, vytisknutá a podepsaná online přihláška, kterou vyplňte zde: 

-  kopie rodného listu dítěte

-  souhlas se zpracováním osobních údajů

-  v případě žádosti o odklad je nutné s přihláškou vyplnit i formulář žádosti o odklad školní docházky

u dětí narozených po 31. 8. 2015 doloží zákonný zástupce doporučení pedagogicko-psychologické poradny a pediatra,  jakmile proběhnou vyšetření.

  • Vyplněnou přihlášku a všechny ostatní požadované dokumenty (viz přílohy níže) přineste s sebou, nebo nám je pošlete na emailovou adresu 
  • Vyberte si termín v Rezervačním systému, který bude spuštěn 19. 3. 2021.
  • Dostavte se do školy ve Vámi rezervovaném termínu a pro vstup do budovy prosím použijte vchod nové přístavby. Vchod je označen G1 (podchod ze školního hřiště).
  •  Při zápisu prezenční  formou Vás prosíme o dodržení všech hygienických opatření spojených s onemocněním Covid 19. Děkujeme.

Budeme se těšit na osobní setkání s Vámi a Vaším dítětem.

2. Distanční forma zápisu ve dnech 7. 4. – 30. 4. 2021

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

  U zápisu je třeba vyplnit níže uvedené dokumenty.

-  vyplněná, vytisknutá a podepsaná online přihláška, kterou vyplňte zde: 

-  kopie rodného listu dítěte

-  souhlas se zpracováním osobních údajů

-  v případě žádosti o odklad je nutné s přihláškou vyplnit i formulář žádosti o odklad školní docházky

u dětí narozených po 31. 8. 2015 doloží zákonný zástupce doporučení pedagogicko-psychologické poradny a pediatra,  jakmile proběhnou vyšetření.

  • Online odeslanou přihlášku vytiskněte, podepište a společně s požadovanými dokumenty  (viz přílohy níže) vložte v zalepené a podepsané obálce do speciální schránky  označené Zápis do 1.třídy, vchod z ulice Jungmannova (původní hlavní vchod označen A1).

 

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu zápisu, tak o přijetí přihlášky Vás budeme informovat na Vámi uvedený email.
K převzetí rozhodnutí o přijetí, nepřijetí či přerušení správního řízení Vás vyzveme.

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Děkuji

Mgr. Richard Mach – ředitel školy

V Kuřimi dne 16. 3. 2021