ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ KUŘIM JUNGMANNOVA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach , telefon + 420 541 230 342 , + 420736607573

IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100 www.zskj.cz   rm.mach@gmail.com


ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ KUŘIM JUNGMANNOVA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 oproštěn od některých tradičních postupů.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

Zápis proběhne průběžně v termínu od 20.4.2020 do 30.4.2020

Dokumenty, které je nutné dodat k zápisu:

-   vyplněná, vytisknutá a podepsaná Online přihláška do školy  

-  kopie rodného listu dítěte

-  souhlas se zpracováním osobních údajů

-  v případě žádosti o odklad je nutné s přihláškou vyplnit i formulář žádosti o odklad školní docházky

    (pokud jste tak již neudělali)

-  u dětí narozených po 31. 8. 2014 doloží zákonný zástupce doporučení pedagogicko psychologické poradny a pediatra,  jakmile proběhnou vyšetření.

 

Online odeslanou přihlášku vytiskněte, podepište a společně s ostatními dokumenty vložte v zalepené a podepsané obálce do speciální schránky  označené Zápis do 1.třídy, vchod z ulice Jungmannova (původní hlavní vchod).

Přihlášku i s přílohami lze odeslat datovou sdhránkou.

O přijetí přihlášky Vás budeme obratem informovat na Vámi uvedený email. K převzetí rozhodnutí o přijetí, nepřijetí či přerušení správního řízení Vás vyzveme dle aktuální situace.

V Kuřimi dne 1. 4. 2020

Mgr.Richard Mach – ředitel školy