Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021


V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 oproštěn od některých tradičních postupů.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky

O formě a datu zápisu Vás budeme včas informovat na webových stránkách školy.