ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUNGMANNOVA – INFORMACE PRO RODIČE

 

Vážení rodiče, přátelé školy, žáci, žákyně,

rád bych Vás informoval o důležitých záležitostech, které se týkají chodu naší školy ve druhém pololetí školního roku 2018/2019.

Jak jste jistě zaregistrovali, v areálu školy dochází k realizaci další etapy rozšiřování učebních kapacit města Kuřimi. Aktuálně je na naší škole realizována dostavba odborných učeben výpočetní techniky a cizího jazyka (jedna učebna), výtvarné a hudební výchovy (druhá učebna).  Zároveň dochází k rozšíření školní jídelny, výměně technologií ve školní jídelně, k vybudování bezbariérového vstupu do školy (dva výtahy a lávka). Vedle těchto úprav vznikne v areálu školy i venkovní učebna. V návaznosti na výše zmíněné bude v jarních měsících zahájena realizace další etapy – dopravní řešení mezi školou a areálem školní družiny na ulici Otevřená. Tyto stavební činnosti si vyžadují jistá organizační změny, kterým se nevyhneme. Jedná se o níže uvedená opatření.

-          Od 4.2.2019 nebudeme moci využívat starou tělocvičnu.

-          Od 4.2.2019 bude probíhat výuka podle nového rozvrhu hodin.

-          Od 11.2. do 15.2. jarní prázdniny

-          Od 18.2. do 22.2. proběhne s ohledem na stavební práce ředitelské volno, pro žáky 1. stupně bude zajištěna výuka i chod školní družiny v náhradním režimu (v době ředitelského volna bude probíhat i stěhování školní kuchyně a jídelny do tělocvičny – nebudeme moci zajistit stravování žáků) .

-          Od 25.2. bude probíhat výuka v plném rozsahu

-          Od 25.2. bude stravování žáků zajištěno v náhradních prostorách (stará školní tělocvična). Z tohoto důvodu nebudeme nabízet dva druhy jídla (dietní stravu zajistíme).

Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za pochopení a přeji Vám krásný zbytek zimy a rozkvetlé jaro. Rovněž si Vás a Vaše děti dovoluji pozvat na kluziště, které jsme pro vás otevřeli denně do 22,00.

Zápis do 1. ročníků proběhne 8.4.2019  (informace k zápisu obdržíte v tisku, v mateřských školách a budou Vám k dispozici na našich www.zskj.cz).  Mgr. Richard Mach – ředitel školy