Zahájení školního roku 2023/24

1. ročník

Zahájení školního roku 2023/24 pro první třídy proběhne 4. září v 8:30 hod. v amfiteátru před budovou školy.
Prvňáčci si s sebou nezapomenou vzít aktovky! Po slavnostním zahájení půjdou děti s paní učitelkou do třídy.

2.  -  9. ročník

Zahájení školního roku 2023/24 pro druhé až deváté třídy proběhne 4. září v 9:15  hod. na školním hřišti za budovou školy. Výuka začíná od 5. září v 7:55.