Žáci přijatí do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy