Výzva k podání nabídky - Veřejná zakázka malého rozsahu - Elektrický konvektomat