Výlet ukrajinských dětí na Žuráň, Mohylu míru a do Slavkova.

V úterý 28.5. se ukrajinští žáci naší školy zúčastnili autobusového výletu na zámek Slavkov a na památná místa bitvy tří císařů. Díky skvělému výkladu paní učitelky Kalinové si žáci mohli rozšířit kulturní a historické znalosti z památných míst našeho okresu. Vyjeli jsme na Žuráň, odkud v roce 1805 řídil Napoleon bitvu u Slavkova, vyšplhali na kopec Santon, kde byla tehdy rozmístěna francouzská dělostřelecká baterie, prohlédli si zámek Slavkov, kde bylo podepsáno francouzsko-rakouské příměří a navštívili také Mohylu míru - "místo světla," memento velké bitvy u Slavkova.