Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Dne 3.října se uskutečnily doplňující volby do školské rady. Za zákonné zástupce nezletilých žáků byl zvolen pan Jan Brabec s počtem 88 hlasů, na druhém místě se umístila paní Eva Plašilová s počtem 52 hlasů a na třetim místě Viktor Chaloupka s počtem 41 hlasů.